Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dau do bao khoi HONEYWELL 1003
Đầu Báo khói
1.166.000 VND
Dau do bao khoi 2 day HONEYWELL 1151
Nguồn 12/24VDC, Sử dụng với chân đế B401 
1.379.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 1451
Nguồn 24VDC, Sử dụng với chân đế B401
1.392.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 2451
Photo 2-wire, Nguồn 24VDC, Sử dụng với chn đế B401
1.467.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 1400
Ion 2-wire, Nguồn 12/24VDC
1.480.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 1002
Đầu Báo khói kèm Báo nhiệt
1.492.000 VND
Dau do bao khoi 2 day HONEYWELL 2151
Nguồn 12/24VDC, Sử dụng với chân đế B401 
1.593.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 1412B
Ion 4-wire, Nguồn 12VDC
1.680.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 1424
Ion 4-wire, Nguồn 24VDC
1.680.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 2400
Photo 2-wire, Nguồn 12/24VDC
1.680.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 2412
Photo 4-wire, Nguồn 12 VDC 
1.781.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL 2424
Photo 4-wire, Nguồn 24 VDC
1.781.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL i3 2W-B
Photo 2-wire Standard with Base
2.207.000 VND
Dau do bao khoi 2 day HONEYWELL  i3 4W-B
Photo 4-wire Standard with Base 
2.395.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL i3 2WT-B
Photo 2-wire Standard with Thermal and Base
2.433.000 VND
Dau do bao khoi HONEYWELL i3 4WT-B
Photo 4-wire Standard with Thermal and Base
2.533.000 VND