Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dau bao khoi quang FDK246
Đầu báo khói loại FDK phát hiện các sản phẩm của sự cháy (khói) được phát sinh do lửa Và truyền tín hiệu báo động tới trung tâm báo cháy. Đầu báo khói quang có thể phát hiện đám cháy ở giai đoạn sớm hơn đầu báo nhiệt.
878.000 VND
Dau bao khoi ion FDS240
Đầu báo khói ion loại FDS phát hiện nhanh các sản phẩm nhìn thấy và không nhìn thấy ở giai đoạn đầu của sự cháy (khói) được phát sinh do lửa.
1.204.000 VND