Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dau do hong ngoai  ATSUMI NR30DT
Phạm vi bảo vệ 30m ngoài trời / 60m trong nhà 
3.443.000 VND
Dau do hong ngoai  ATSUMI NR60DT
Phạm vi bảo vệ 60m ngoài trời / 120m trong nhà
3.739.000 VND
Dau do hong ngoai  ATSUMI NR90DT
Phạm vi bảo vệ 90m ngoài trời / 180m trong nhà 
4.049.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR60QS
Phạm vi bảo vệ ngoài trời : 60 mét.Có mạch phân biệt điều kiện môi trường.Điện áp sử dụng: 10-30 VDC 
8.612.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR110QS
Phạm vi bảo vệ 110m ngoài trời. Có mạch phân biệt điều kiện môi trường (EDC). Điện áp sử dụng: 10-30 VDC 
9.245.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR160QS
Phạm vi bảo vệ 160m ngoài trời.Có mạch phân biệt điều kiện môi trường (EDC). Điện áp sử dụng: 10-30 VDC   
9.850.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR60QM
Phạm vi bảo vệ 60m ngoài trời. Cho phép lắp chồng nhiều đầu báo.Phân biệt điều kiện môi trường. Chọn báo động khi cắt cả 2 tia hoặc cắt 01 trong 02 tia.Điện áp sử dụng: 10-30 VDC 
10.485.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR120QM
Phạm vi bảo vệ 120m ngoài trời. Cho phép lắp chồng nhiều đầu báo.Phân biệt điều kiện môi trường. Chọn báo động khi cắt cả 2 tia hoặc cắt 01 trong 02 tia.Điện áp sử dụng: 10-30 VDC 
11.664.000 VND
Dau do hong ngoai ATSUMI NR200QM
Phạm vi bảo vệ 200m ngoài trời. Cho phép lắp chồng nhiều đầu báo.Phân biệt điều kiện môi trường. Chọn báo động khi cắt cả 2 tia hoặc cắt 01 trong 02 tia.Điện áp sử dụng: 10-30 VDC 
12.238.000 VND