Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dau bao hong ngoai PB-15HD
Twin Photobeam Detector: Đầu báo 2 tia hồng ngoại, thu phát 15m (ngoài trời)/30m (trong nhà). 
1.204.000 VND
Dau bao hong ngoai PB-25HD
Twin Photobeam Detector: Đầu báo 2 tia hồng ngoại, thu phát trong nhà và ngoài trời, khoảng cách 25m 
1.480.000 VND
Dau bao hong ngoai PB-30HD
Twin Photobeam Detector: Đầu báo 2 tia hồng ngoại, thu phát trong nhà và ngoài trời, khoảng cách 30m (indoor) 
1.680.000 VND
Dau bao hong ngoai SCS PB-60HD
Twin Photobeam Detector/60 m-với chức năng liên kết chùm tia laser, Đầu báo 2 tia hồng ngọai, thu-phát, 60m (ngòai trời)/ 120m(trong nhà), 10~30VDC 
2.112.000 VND
Dau bao hong ngoai SCS PB-80HD
Twin Photobeam Detector/60 m-với chức năng liên kết chùm tia laser, Đầu báo 2 tia hồng ngọai, thu-phát, 80m (ngòai trời)/ 160m(trong nhà), 10~30VDC 
2.391.000 VND
Dau bao hong ngoai SCS PB-120HD
Twin Photobeam Detector/60 m-với chức năng liên kết chùm tia laser, Đầu báo 2 tia hồng ngọai, thu-phát, 120m (ngòai trời)/ 240m(trong nhà), 10~30VDC 
3.053.000 VND