Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Ban phim LED 8 vung NX1308-E
Thường dùng để lập trình và hiển thị trạng thái tủ NX-4. Bàn phím LED 8 vùng. Tiêu thụ dòng 55
2.082.000 VND
Ban phim LED 16 vung NX116-E
Thường dùng để lập trình và hiển thị trạng thái tủ NX-6. Bàn phím LED 16 vùng. Tiêu thụ dòng 55
2.157.000 VND
Ban phim LCD 48 vung NX1448-E
Thường dùng để lập trình và hiển thị trạng thái tủ NX-8. Màn hình LCD cố định. Bàn phím LCD cố định 48 vùng.
2.458.000 VND
Ban phim lap trinh LCD GE NX148-E
Dùng cho bộ điều khiển trung tâm để lập trình và hiển thị trạng thái của các vùng kiểm sóat. Màn hình LCD dễ đọc.
4.188.000 VND