Phu kien ket noi PC5108
Card mở rộng 8 vùng có dây (tương thích với trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC1864)
944.000 VND
Ban phim dieu khien PK-1555RKW
 Bàn phím điều khiển 8 vùng, 2 partition,  Đèn Led trạng thái hiển thị vùng và chức năng. Loại hiển thị: Đèn Led
1.180.000 VND
Ban phim dieu khien PK5508
Bàn phím điều khiển 8 vùng có dây , Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, hiển thị đèn Led,  Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình
2.479.000 VND
Ban phim dieu khien PK5516
Bàn phím điều khiển 16 vùng có dây , Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, hiển thị đèn Led,  Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình
2.803.000 VND
Ban phim dieu khien PK5501
 Bàn phím điều khiển 64 vùng dạng LCD,  Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, kiểu hiển thị LCD , Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình
2.803.000 VND
Phu kien ket noi PC5320
Card kết nối, nhận tín hiệu thiết bị không dây. Kết nối tối đa 4 thiết bị không dây. Sử dụng được với PC1616, PC1832, PC1864
3.216.000 VND
Ban phim dieu khien RFK5508
Bàn phím điều khiển 8 vùng có dây, Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, hiển thị đèn Led ,  Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình Hỗ trợ 32 vùng không dây
3.570.000 VND
Tu trung tam DSC  PC1616E1
Trung tâm báo động, báo cháy 6 - 16 vùng, Có khả năng mở rộng lên 16 vùng có dây, Khả năng mở rộng 32 vùng không dây,  Kết nối 8 bàn phím quản lý giám sát , Bao gồm: tủ trung tâm, bàn phím PK1555RKF, ắcquy 12VDC/7AH, biến áp.
3.777.000 VND
Ban phim dieu khien RFK5516
Bàn phím điều khiển 16 vùng có dây ,  Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, hiển thị đèn Led, Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình , Hỗ trợ 32 vùng không dây
3.895.000 VND
Ban phim dieu khien RFK5501
Bàn phím điều khiển 64 vùng dạng LCD .Hỗ trợ 32 vùng không dây .Mỏng, hiện đại và thẩm mỹ, kiểu hiển thị LCD .Phím bấm to hơn, 5 phím chức năng lập trình .
3.895.000 VND
Trang
1