Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Tu dieu khien trung tam GE NX4
Tủ điều khiển 4 vùng. Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm sóat (Card mở rộng 16 vùng NX-216).
4.793.000 VND
Tu dieu khien trung tam GE NX6
Tủ điều khiển 6 vùng,Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm sóat (Card mở rộng 16 vùng NX-216).
5.183.000 VND
Tu dieu khien trung tam GE NX8
Tủ điều khiển 8 vùng,Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm sóat (Card mở rộng 16 vùng NX-216).
6.576.000 VND