Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX4
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 4 vùng do hãng Caddx sản xuất.Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp
4.115.000 VND
Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX6
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 6 vùng do hãng Caddx sản xuất. Dùng mã số riêng cho từng hệ thống. Báo động bằng còi hú 120dB
4.282.000 VND
Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX8
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 8 vùng do hãng Caddx sản xuất. Dễ sử dụng và rất bền ngay cả trong môi trường công nghiệp..  
6.083.000 VND
 Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX16
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 16 vùng do hãng Caddx sản xuất, Báo động bằng còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn, 
7.856.000 VND
Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX24
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 24 vùng do hãng Caddx sản xuất, Báo động bằng còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn,  
8.216.000 VND
Bo bao chay-Bao trom trung tam NetworX NX40
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 40 vùng do hãng Caddx sản xuất, Báo động bằng còi hú 120dB và báo bằng tín hiệu đèn      
10.711.000 VND