Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Đầu ghi hình kỹ thuật số

Dau ghi hinh Everfocus ELR4F
Đầu ghi kỹ thuật số ELR4F chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps. Real time., Video out BNC, VGA., Hỗ trợ gắn ổ DVD Rwrite ( Option )
4.899.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ELR4D
 Đầu ghi kỹ thuật số ELR4D chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps. Real time., Video out BNC, VGA., Có sẵn ổ DVD Rwrite  ,Hổ trợ ổ cứng SATA, cổng USB backup.
 
6.452.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ELR8F
Đầu ghi kỹ thuật số ELR8F chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 8 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps. Real time., Video out BNC, VGA., Hỗ trợ gắn ổ DVD Rwrite ( Option )
8.378.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-4F2
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR264-4F2 chuẩn nén H264,  Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: D1 50FPS/CIF 100FPS (PAL) Real-Time  , Hỗ trợ 1 internal SATA HDD, VGA, Matrix
9.014.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus  ECOR264-8F2
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR264-8F2 chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 8 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: D1 50FPS/CIF 100FPS (PAL) Real-Time  , Hỗ trợ 1 internal SATA HDD, VGA, Matrix
9.862.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ELR8D
Đầu ghi kỹ thuật số ELR8D chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 8kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps. Real time., Video out BNC, VGA., Có sẵn ổ DVD Rwrite, Hổ trợ ổ cứng SATA, cổng USB backup.,  Dò tìm nhanh theo ngày giờ. Xem qua mạng (TCP/IP)
10.086.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-4D2
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR264-4D2 chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: D1 50FPS/CIF 100FPS (PAL) Real-Time ,Tích hợp DVD, Hỗ trợ 1 internal SATA HDD, VGA, Matrix
10.711.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus  ECOR264-8D2
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR264-8D2 chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 8 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: D1 50FPS/CIF 100FPS (PAL) Real-Time  , Tích hợp DVD,  Hỗ trợ 1 internal SATA HDD, VGA, Matrix
11.559.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-4x1F
Đầu ghi KTS ECOR264- 4x1F chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh,Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps. Real time,  Dual Streamming : có,3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
 
12.598.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-4x1
Đầu ghi KTS ECOR 264-4x1 chuẩn nén H264,  Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps . Real time, Dual Streamming : có,  3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
 
13.107.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-4x1R
Đầu ghi KTS ECOR264- 4x1R chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 4 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Dual Streamming : có, 3GPP : có,  Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
13.107.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-9x1F
Đầu ghi KTS ECOR264-9x1F chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 9 kên Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps . Real time,  Dual Streamming : có,  3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
14.435.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-9x1
Đầu ghi KTS ECOR H264 9x1 chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 9 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực,Tốc độ ghi: 100 fps . Real time, Dual Streamming : có, 3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
16.204.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-9x1R
Đầu ghi KTS ECOR264- 9x1R chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 9 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực,Tốc độ ghi: 100 fps . Real time, Dual Streamming : có, 3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
16.204.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-16x1F
Đầu ghi KTS ECOR264 -16x1F chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 16 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps . Real time, Dual Streamming : có,  3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
 
16.798.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-16x1
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR H264 16x1 chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 16 kênh,Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps . Real time,  Dual Streamming : có, 3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PpoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
17.674.000 VND
Dau ghi hinh Everfocus ECOR264-16x1R
Đầu ghi kỹ thuật số ECOR264 -16x1R chuẩn nén H264, Bộ ghi/chia hình kỹ thuật số 16 kênh, Tốc độ hiển thị thời gian thực, Tốc độ ghi: 100 fps . Real time,  Dual Streamming : có,  3GPP : có, Network/Protocol : Gigabit Ethernet/TCP-  IP/DHCP/DDNS/SMTP/POP3/PPoE/SSL/HTTP/RTSP,NTP
 
17.674.000 VND