Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-2004
Đầu ghi hình 04 ngỏ vào camera,01 khay gắn HDD,nâng cấp đến 540 GB,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ.Cổng VGA kết nối monitor vi tính.Cổng RJ – 45 để giao tiếp mạng Internet
23.262.000 VND
Dau ghi hinh (DVR) SANYO DSR-3706PA
Đầu ghi hình 6 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 2 TB,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ.Cổng RJ – 45 để giao tiếp mạng Internet.
44.617.000 VND
Dau ghi hinh (DVR) SANYO DSR2016P
Đầu ghi hình 16 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 1.080 GB,01 ổ CD-R/RW back up hình ảnh.Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ
54.886.000 VND
Dau ghi hinh (DVR)  SANYO DSR-2016
Đầu ghi hình 16 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 1.080 GB,01 ổ CD-R/RW back up hình ảnh.Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ
55.201.000 VND
Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-2116
16 ngỏ vào Camera02 khay HDD chuẩn SATA, dung lượng 1TB/khayTruy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ
62.319.000 VND
Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-3709PA
Đầu ghi hình 9 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 2 TB,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ.Điều khiển Camera Pan/Tilt/Zoom qua phím bấm trên đầu ghi và máy tính kết nối mạng.
70.926.000 VND
Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-5709P
Đầu ghi hình 9 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 4 TB,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ. Báo động và ghi lại hình ảnh trong vùng quan sát.
71.152.000 VND
Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-3716PA
Đầu ghi hình 16 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 2 TB,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ.Điều khiển Camera Pan/Tilt/Zoom qua phím bấm trên đầu ghi và máy tính kết nối mạng.
72.381.000 VND
Dau ghi hinh  (DVR) SANYO DSR-5716P
Đầu ghi hình 16 ngỏ vào camera,02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 4 T,Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ
73.836.000 VND