Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Card ghi hinh KOCOM KDB-120120 4CH
Card ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị Realtime 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
7.474.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-120120 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị Realtime 100fps. Tốc độ ghi hình 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
8.853.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-240240 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 200fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
18.609.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-240240 32CH
Card ghi hình kỹ thuật số 32 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 200fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
20.841.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480120 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 100fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
22.121.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480240 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 200fps. Hỗ trợ 2 kênh audio
28.441.000 VND
Card ghi hinh KOCOM KDB-480480 16CH
Card ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, MPEG4. Tốc độ hiển thị 400fps. Tốc độ ghi hình 400fps. Hỗ trợ 16 kênh audio
32.228.000 VND