Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

CPU Socket 1151

Bo vi xu ly CPU Core I3-6100 (3.7GHz)
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6100 (3.7GHz)
3.103.000 VND
Bo vi xu ly CPU Core I5-6400 (2.7GHz)
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6400 (2.7GHz)
5.011.000 VND
Bo vi xu ly CPU Core I5-6500 (3.2GHz)
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6500 (3.2GHz)
5.356.000 VND
Bo vi xu ly CPU Core I5-6600 (3.3GHz)
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600 (3.3GHz)
5.971.000 VND
Bo vi xu ly CPU Core I5-6600K (3.5GHz)
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600K (3.5GHz)
6.473.000 VND

CPU Socket 1150

CPU Celeron G1840 (BOX)
CPU Celeron G1840 (BOX)
918.000 VND
CPU INTEL G3250- BOX
CPU INTEL G3250- BOX
1.382.000 VND
CPU Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)
CPU Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)
1.501.000 VND
CPU Pentium Dual - G3450-BOX
CPU Pentium Dual - G3450-BOX
1.629.000 VND
CPU Pentium Dual-G3258 (3.2GHz)
CPU Pentium Dual-G3258 (3.2GHz)
1.672.000 VND
Intel Core i3-4160 (3.6Ghz) - Box
Intel Core i3-4160 (3.6Ghz) - Box
2.859.000 VND
CPU Core I5 - 4460 (3.2Hz)BOX
CPU Core I5 - 4460 (3.2Hz)BOX
4.897.000 VND
CPU Xeon E3 - 1220V3 (3.1GHz)
CPU Xeon E3 - 1220V3 (3.1GHz)
5.134.000 VND
CPU Core I5 - 4590 (3.3GHz)BOX
CPU Core I5 - 4590 (3.3GHz)BOX
5.331.000 VND
Xeon E3 -1220V3 (3.1Ghz)No GPU
Xeon E3 -1220V3 (3.1Ghz)No GPU
5.369.000 VND
CPU Intel� Core� i5-4690K
CPU Intel® Core™ i5-4690K
6.417.000 VND
CPU Xeon E3 - 1231V3 (3.4GHz)BOX
CPU Xeon E3 - 1231V3 (3.4GHz)BOX
6.562.000 VND
CPU Core I7 - 4770 (3.4GHz)BOX
CPU Core I7 - 4770 (3.4GHz)BOX
7.654.000 VND
CPU Core I7 - 4790 (3.6GHz)BOX
CPU Core I7 - 4790 (3.6GHz)BOX
8.203.000 VND
CPU Core I7 - 4770K (3.5GHz)BOX
CPU Core I7 - 4770K (3.5GHz)BOX
8.979.000 VND
CPU Core I7-4790K (4.0GHz)
CPU Core I7-4790K (4.0GHz)
9.168.000 VND

CPU Socket 1155

CPU Intel G1630 (BOX)
CPU Intel G1630 (BOX)
932.000 VND
CPU Intel G2030- BOX
CPU Intel G2030- BOX
1.408.000 VND
CPU Intel Pentium G2130(BOX)
CPU Intel Pentium G2130(BOX)
1.629.000 VND
Intel Core i3-3240 (3.4Ghz)Box
Intel Core i3-3240 (3.4Ghz)Box
2.898.000 VND
Intel Core i5-3470 (3.2Ghz)Box
Intel Core i5-3470 (3.2Ghz)Box
4.943.000 VND
INTEL Core i5-3340(3.1Ghz)
INTEL Core i5-3340(3.1Ghz)
4.950.000 VND
Intel Core i5-3570 (3.4Ghz)Box
Intel Core i5-3570 (3.4Ghz)Box
5.390.000 VND
CPU XEON E3 - 1230V2(3.3Ghz)-No GPU
CPU XEON E3 - 1230V2(3.3Ghz)-No GPU
5.837.000 VND
Intel Core i5-3570K (3.4Ghz)Box
Intel Core i5-3570K (3.4Ghz)Box
5.887.000 VND
Intel Core i7- 3770(3.4Ghz)Box
Intel Core i7- 3770(3.4Ghz)Box
7.466.000 VND
CPU Intel� Core� i7-3770K (3.5GHz)
CPU Intel® Core™ i7-3770K (3.5GHz)
8.559.000 VND

CPU Socket 2011

CPU Core I7-5820K (3.3GHz) -KHONG FAN
CPU Core I7-5820K (3.3GHz) -KHÔNG FAN
10.511.000 VND

CPU AMD

CPU AMD A4 6300 (3.7GHz)
CPU AMD A4 6300 (3.7GHz)
1.049.000 VND
CPU AMD A6 X2 6400K + Fan
CPU AMD A6 X2 6400K + Fan
1.261.000 VND
CPU/ Bo vi xu ly AMD A6 6400K (4.1/3.9GHz)
CPU/ Bộ vi xử lý AMD A6 6400K (4.1/3.9GHz)
1.283.000 VND
CPU/ Bo vi xu ly AMD A4 6320 (4.0/3.9GHz)
CPU/ Bộ vi xử lý AMD A4 6320 (4.0/3.9GHz)
1.306.000 VND
CPU/ Bo vi xu ly AMD A6 6420K (4.2/4.1GHz)
CPU/ Bộ vi xử lý AMD A6 6420K (4.2/4.1GHz)
1.507.000 VND
CPU AMD A8 X4 6600K + Fan
CPU AMD A8 X4 6600K + Fan
2.344.000 VND
AMD FX-4300
AMD FX-4300
2.408.000 VND
CPU AMD A10 6790K (4.0GHz)
CPU AMD A10 6790K (4.0GHz)
3.292.000 VND
CPU AMD A10 X4 6800K + Fan
CPU AMD A10 X4 6800K + Fan
3.409.000 VND
CPU AMD FX 8320 (3.5/4.0GHz) + Fan
CPU AMD FX 8320 (3.5/4.0GHz) + Fan
3.682.000 VND
CPU AMD FX 8350 (4.0/4.2GHz) + Fan
CPU AMD FX 8350 (4.0/4.2GHz) + Fan
4.503.000 VND