Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

RAM Kingston

DDR3 2GB/1600 Kingston
DDR3 2GB/1600 Kingston
345.000 VND
DDR3 NB 4GB (1600) Kingston
DDR3 NB 4GB (1600) Kingston
635.000 VND
DDRAM 4Gb-BUS 1333 KINGSTON (NOTEBOOK)
DDRAM 4Gb-BUS 1333 KINGSTON (NOTEBOOK)
906.000 VND
DDR3 NB 8GB/1600 Kingston
DDR3 NB 8GB/1600 Kingston
1.219.000 VND
DDR3 NB 8GB/1333 Kingston
DDR3 NB 8GB/1333 Kingston
1.892.000 VND

RAM Kingmax

DDRAM 4Gb- Bus 1600 KINGMAX
DDRAM 4Gb- Bus 1600 KINGMAX
756.000 VND
DDRAM 4Gb- Bus 1333 KINGMAX (NoteBook)
DDRAM 4Gb- Bus 1333 KINGMAX (NoteBook)
756.000 VND
DDRAM 8GB -BUS 1600 KINGMAX
DDRAM 8GB -BUS 1600 KINGMAX
1.618.000 VND

RAM CORSAIR

DDRAM 2GB -BUS 1333 CORSAIR (NOTEBOOK)
DDRAM 2GB -BUS 1333 CORSAIR (NOTEBOOK).
530.000 VND
DDRAM 4GB -BUS 1333 CORSAIR C9 (NOTEBOOK)
DDRAM 4GB -BUS 1333 CORSAIR C9 (NOTEBOOK)
882.000 VND