TRITHUCSO-PDG540
 Intel Celeron Dual G540 2.5GHz ,  DDR 2GB/1333,  HDD 250GB SATA , VGA onboard,  8x USB 2.0 - No PCI Slot,  LAN 10/100/1000,  OS option

5.041.000 VND
TRITHUCSO-PDG620
Intel Pentium Dual G620 2.6GHz,  DDR3 2GB,  HDD 320GB SATA,  VGA onboard, 8x USB - No PCI Slot, LAN 10/100, OS Option
5.473.000 VND
May tinh de ban PC Acer AS-XC703 (DT.SUMSV-001) J2900 (Den)
Máy tính để bàn PC Acer AS-XC703 (DT.SUMSV-001) J2900 (Đen
5.926.000 VND
May tinh de ban PC Asus K31AN-VN007D (J2900) (Den)
Máy tính để bàn PC Asus K31AN-VN007D (J2900) (Đen)
5.966.000 VND
TRITHUCSO-PDG840
 Intel PDual G840 2.8GHz,  Chipet H61 Express, DDR 2GB/1333, HDD 500GB SATA, VGA onboard, 8x USB 2.0 - No PCI Slot, LAN 10/100/1000,  Keyboard USB, Mouse Optical USB, ODD: DVD ROM 18x, OS option
6.112.000 VND
May tinh de ban PC HP Pavilion 550-036L (M7K96AA)
Máy tính để bàn PC HP Pavilion 550-036L (M7K96AA)
6.649.000 VND
May tinh de ban PC Lenovo H3050-90B9008EVN
Máy tính để bàn PC Lenovo H3050-90B9008EVN
6.730.000 VND
May tinh de ban PC Acer AXC705 (DT.SXLSV-010) G3260
Máy tính để bàn PC Acer AXC705 (DT.SXLSV-010) G3260
6.880.000 VND
May tinh de ban PC Lenovo H5050-90B700D6VN
Máy tính để bàn PC Lenovo H5050-90B700D6VN
7.031.000 VND
TRITHUCSO-GAM 2100
 INTEL i3-2100(3.1Ghz), Chipet H61 Express, DDR 2GB/1333, HDD 500GB SATA, VGA onboard, 8x USB 2.0 - No PCI Slot, LAN 10/100/1000,  Keyboard USB, Mouse Optical USB  
7.695.000 VND
Trang
1