Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy để bàn Dell Vostro

PC Dell Vostro 3800ST-7CGWC6 (G3260) (Den)
PC Dell Vostro 3800ST-7CGWC6 (G3260) (Đen)
8.186.000 VND
May tinh de ban PC Dell Vostro 3800STI33950-4G-500GB (Den)
Máy tính để bàn PC Dell Vostro 3800STI33950-4G-500GB (Đen)
8.979.000 VND
May tinh de ban PC Dell Vostro 3900MT (I3-4170-4GB-500GB)
Máy tính để bàn PC Dell Vostro 3900MT (I3-4170-4GB-500GB)
8.989.000 VND
May tinh de ban PC Dell Vostro 3900MT (I3-4170-4GB-500GB) 2G GeFoce
Máy tính để bàn PC Dell Vostro 3900MT (I3-4170-4GB-500GB) 2G GeFoce
10.044.000 VND
May tinh de ban PC Dell Vostro 3800ST (I5-4460-4GB-500GB)
Máy tính để bàn PC Dell Vostro 3800ST (I5-4460-4GB-500GB)
11.189.000 VND
May tinh de ban PC Dell Vostro 3900MT-FV4X37 (I5-4460) (Den)
Máy tính để bàn PC Dell Vostro 3900MT-FV4X37 (I5-4460) (Đen)
11.390.000 VND

Máy để bàn Dell Optiplex

May tinh de ban PC Dell Inspiron 3847MT VRD569 (Den)
Máy tính để bàn PC Dell Inspiron 3847MT VRD569 (Đen)
8.286.000 VND
May tinh de ban/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND11 (Mini) (Den)
Máy tính để bàn/ PC Dell Inspiron 3647ST I93ND11 (Mini) (Đen)
8.779.000 VND
May tinh de ban PC Dell OPT3020SFF-70059102 (I3-4160) (Den)
Máy tính để bàn PC Dell OPT3020SFF-70059102 (I3-4160) (Đen)
9.190.000 VND
May tinh de ban PC Dell Inspiron 3647ST I93ND14 (Den)
Máy tính để bàn PC Dell Inspiron 3647ST I93ND14 (Đen)
9.200.000 VND
PC Dell Optiplex 3020MT (I5 - 4590)
PC Dell Optiplex 3020MT (I5 - 4590)
11.500.000 VND
May tinh de ban PC Dell XPS 8700 (I7-4790-8GB-1TB)
Máy tính để bàn PC Dell XPS 8700 (I7-4790-8GB-1TB)
22.348.000 VND