Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy để bàn TRITHUCSO

TRITHUCSO-PDG540
 Intel Celeron Dual G540 2.5GHz ,  DDR 2GB/1333,  HDD 250GB SATA , VGA onboard,  8x USB 2.0 - No PCI Slot,  LAN 10/100/1000,  OS option

5.041.000 VND
TRITHUCSO-PDG620
Intel Pentium Dual G620 2.6GHz,  DDR3 2GB,  HDD 320GB SATA,  VGA onboard, 8x USB - No PCI Slot, LAN 10/100, OS Option
5.473.000 VND
TRITHUCSO-PDG840
 Intel PDual G840 2.8GHz,  Chipet H61 Express, DDR 2GB/1333, HDD 500GB SATA, VGA onboard, 8x USB 2.0 - No PCI Slot, LAN 10/100/1000,  Keyboard USB, Mouse Optical USB, ODD: DVD ROM 18x, OS option
6.112.000 VND
TRITHUCSO-GAM 2100
 INTEL i3-2100(3.1Ghz), Chipet H61 Express, DDR 2GB/1333, HDD 500GB SATA, VGA onboard, 8x USB 2.0 - No PCI Slot, LAN 10/100/1000,  Keyboard USB, Mouse Optical USB  
7.695.000 VND
TRITHUCSO-GAM 2130
 INTEL i3-2130(3.1Ghz), Chipet H61 Express, DDR 2GB/1333 , HDD 500GB SATA , VGA Intel HD , 8x USB 2.0 - No PCI Slot , LAN 10/100/1000
8.513.000 VND
TRITHUCSO-GAM 2400
 INTEL i5-2400(3.1Ghz), 3MB Cach, Chipet H61 Express, DDR 4GB/1333, HDD 500GB SATA, VGA Intel HD, 8x USB 2.0 - No PCI Slot, LAN 10/100/1000, Keyboard USB, Mouse Optical USB
10.041.000 VND