Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

WINDOWS SERVER

Windows Svr Std 2008 (P73-05128)
Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
16.790.000 VND
Windows Svr Ent 2008 (P72-04458)
Windows Svr Ent 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-8CPU 25 Clt
69.195.000 VND