UPS CHLORIDE eNergy 500VA
CHLORIDE eNergy 500VA /300W: Công suất(VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp vào : 220V, 230V, / Điện áp ra: 220V, 230V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%)...
1.003.000 VND
UPS Santak TG500
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 500 / Thời gian lưu điện: 7 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra...
1.003.000 VND
APC Back-UPS RS 500 (BR500CI-AS)
APC Back-UPS RS 500, without auto shutdown software:  APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V /  Typical Backup Time at Full Load 3 minutes (300 Watts)
1.010.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 650VA
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, / Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 120V...
1.140.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 800VA
CHLORIDE eNergy 800VA/480W: Backup time: 8-20 min. with AVR
1.459.000 VND
UPS Santak Blazer 600e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 20 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị....
1.756.000 VND
UPS Santak Blazer 600
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 600 / Thời gian lưu điện: 20 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra...
1.781.000 VND
UPS Emerson Liebert PSA500MT3-230
Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software / PSA500MT3-230
650VA / 390W  / Công nghệ: AVR Line-interactive. / Điện áp vào: 160-287 VAC. / Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. / Điện áp ra: 220/230/240 VAC...
2.052.000 VND
UPS Santak Blazer 800e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 28 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
2.232.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 1000VA
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, / Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 230V±10%, 120V...
2.265.000 VND
Trang
1