Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

UPS On-line Double Conversion

UPS CHLORIDE Energy Plugs 1kVA (CH60614EA00)
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 1 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp vào : 220V, 230V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ...
7.821.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 2kVA (CH60634EA00)
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 23 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra, RS-232, RJ-45...
14.563.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 3kVA (CH60644EA00)
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: RS-232...
20.361.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 6kVA (CH60654EN00)
CHLORIDE Energy Plugs 6kVA/4200W 1/1 no internal batteries, 4.2A charger, extended autonomies, w/parallel cable: Backup 50% load: 23mins, Output: 230V (configurable by software), Slot for card...
39.103.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 6kVA (CH60654EA00)
CHLORIDE Energy Plugs 6kVA/4200W 1/1 internal batteries, no extended autonomies: Backup 50% load: 23mins, Output: 230V (configurable by software), Slot for card, ...
49.890.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 10kVA (CH60664EN00)
CHLORIDE Energy Plugs 10kVA/7000W 1/1 no internal batteries, 4.2A charger, extended autonomies w/parallel cable: Backup 50% load: 14mins, Output: 230V (configurable by software), Slot for card...
50.969.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 10kVA (CH60764EN00)
CHLORIDE Energy Plugs 10kVA/7000W 3/1 no internal batteries, 4.2A charger, extended autonomies, w/parallel cable: Backup 50% load: 14mins, Output: 230V (configurable by software), Slot for card...
56.093.000 VND
UPS CHLORIDE Energy Plugs 10kVA (CH60664EA00)
CHLORIDE Energy Plugs 10kVA/7000W 1/1 internal batteries, no extended autonomies: Backup 50% load: 14mins, Output: 230V (configurable by software), Slot for card...
79.015.000 VND

UPS Line Interactive

UPS CHLORIDE eNergy 500VA
CHLORIDE eNergy 500VA /300W: Công suất(VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp vào : 220V, 230V, / Điện áp ra: 220V, 230V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%)...
1.003.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 650VA
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 650 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, / Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 120V...
1.140.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 800VA
CHLORIDE eNergy 800VA/480W: Backup time: 8-20 min. with AVR
1.459.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 1000VA
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, / Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 230V±10%, 120V...
2.265.000 VND
UPS CHLORIDE eNergy 1500VA
Hãng sản xuất: Chloride / Công suất(VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp vào : 110V, 220V, 230V, 120 V, / Điện áp ra: 220V, 110V, 230V, 230V±10%, 120V...
3.511.000 VND