Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

UPS SANTAK TG

UPS Santak TG500
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 500 / Thời gian lưu điện: 7 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra...
1.003.000 VND
UPS Santak TG1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện: 7 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện: 10 giờ / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra...
2.583.000 VND

UPS SANTAK BLAZER

UPS Santak Blazer 600e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 20 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị....
1.756.000 VND
UPS Santak Blazer 600
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 600 / Thời gian lưu điện: 20 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra...
1.781.000 VND
UPS Santak Blazer 800e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 800 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 28 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
2.232.000 VND
UPS Santak Blazer 800
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 800 / Thời gian lưu điện: 20 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra...
2.358.000 VND
UPS Santak Blazer 1000e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 36 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
3.486.000 VND
UPS Santak Blazer 1000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện: 18 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra...
3.737.000 VND
UPS Santak Blazer 1400e
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 50 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
4.489.000 VND
UPS Santak Blazer 1400
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1400 / Thời gian lưu điện: 20 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra...
4.514.000 VND
UPS Santak Blazer 2000eh
ModelHãng sản xuất :SANTAKCông suất(VA) :2000/Thời gian lưu điện tối đa :50 phút/Dải điện áp hoạt động :166 ~ 274 VAC/Điện áp vào :• 220V/Điện áp ra : 220V/Pin :12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm...
5.016.000 VND
UPS Santak Blazer 2000
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 2000 / Thời gian lưu điện: 20 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra...
5.467.000 VND

UPS SANTAK C

UPS Santak C1K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện: 5 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra...
8.126.000 VND
UPS Santak C1KE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 5 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): ...
8.903.000 VND
UPS Santak C2KE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 9 phút (with 1 BP) / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V...
17.130.000 VND
UPS Santak C2K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 2000 / Thời gian lưu điện: 5 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu...
17.882.000 VND
UPS Santak C3KE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 5 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
24.679.000 VND
UPS Santak C3K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 3000 / Thời gian lưu điện: 5 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra, Terminal Block...
25.782.000 VND
UPS Santak C6KE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 6 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 20 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.2 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
48.806.000 VND
UPS Santak C6K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 6000 / Thời gian lưu điện: 7 phút / Điện áp vào (VAC): 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện: 8 giờ / Tính năng: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block...
54.474.000 VND
UPS Santak C10KE
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa (1PC): 5 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
77.397.000 VND
UPS Santak C10K
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất(VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp vào : 220V, / Điện áp ra: 220V, / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị...
84.670.000 VND