APC Back-UPS RS 500 (BR500CI-AS)

APC Back-UPS RS 500, without auto shutdown software:  APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V /  Typical Backup Time at Full Load 3 minutes (300 Watts)
1.010.000 VND (Có VAT)

APC Back-UPS RS 500 (BR500CI-AS)

1.010.000 VND (Có VAT)

  APC Back-UPS RS 500, without auto shutdown software
 • APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V
 • Typical Backup Time at Full Load 3 minutes (300 Watts)
Xuất xứ : China
Bảo hành :  24 Tháng
Tình trạng hàng hóa:  Giao ngay

Sản phẩm cùng loại

 
APC Back-UPS RS 1100VA (BR1100CI-AS)

Thông tin sản phẩm :
  APC Back-UPS RS 1100VA, without auto shutdown software
 • APC Back-UPS RS, 660 Watts / 1100 VA
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Typical Backup Time at Full Load 2.9 minutes (660 Watts)

Giá : 4.038.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
4.038.000 VND
 
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
 • APC Smart-UPS, 1500VA/980W
 • Input 230V
 • Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
 • Typical Backup Time at Full Load 6.7 minutes (980 Watts)

Giá : 9.196.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
9.196.000 VND
 
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000I)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
 • APC Smart-UPS, 1000VA/670W
 • Input 230V
 • Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
 • Typical Backup Time at Full Load 6.1 minutes (670 Watts)

Giá : 9.229.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
9.229.000 VND
 
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA2200RMI2U)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V
 • APC Smart-UPS, 2200VA/1980W
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U
 • Typical Backup Time at Full Load 5.2 minutes (1980 Watts)

Giá : 15.605.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
15.605.000 VND
 
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V (SUA2200I)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
 • APC Smart-UPS, 2200VA/1980W
 • Input 230V
 • Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot
 • Typical Backup Time at Full Load 6.7 minutes (1980 Watts)

Giá : 15.846.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
15.846.000 VND
 
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
 • APC Smart-UPS, 3000VA/2700W
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot
 • Typical Backup Time at Full Load 5.5 minutes (2700 Watts)

Giá : 18.760.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
18.760.000 VND
 
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA3000RMI2U)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
 • APC Smart-UPS, 3000VA/2700W
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U
 • Typical Backup Time at Full Load 3.0 minutes (2700 Watts)

Giá : 21.648.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
21.648.000 VND
 
APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000MI5U)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
 • APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Rack Height 5 U
 • Typical Backup Time at Full Load 9.4 minutes (4000 Watts)

Giá : 40.128.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
40.128.000 VND
 
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V (SURT10000XLI)

Thông tin sản phẩm :
  APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
 • APC Smart-UPS RT, 10000VA/8000W
 • Input 230V
 • Output 230V
 • Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
 • Typical Backup Time at Full Load 4.0 minutes (8000 Watts)

Giá : 67.437.000 VND
Xuất xứ : China
Bảo hành : 24 Tháng
Thời gian giao hàng : Giao ngay
67.437.000 VND