Chong set  APC PNETR5
Thiết bị chống xung sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống mạng,điện thoại digital, ADSL. Bảo vệ cho 8 đường dây tín hiệu. Lắp đặt dể dàng
602.000 VND
Chong set APC PNETR6
Thiết bị chống xung sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống mạng,điện thoại digital, ADSL .Bảo vệ cho 8 đường dây tín hiệu. Lắp đặt dể dàng
608.000 VND
Chong set  APC PNET1GB
Bảo vệ các thiết bị có khả năng bị ảnh hưởng bởi sét lan truyền theo đường điện, điện thoại, đường dây mạng......
661.000 VND
Chong set  APC PTEL2
Thiết bị chống xung sét hiệu quả cao trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống điện thoại,modem, máy fax.Vỏ bảo vệ bằng nhựa epoxy.  
661.000 VND
Thiet bi chong set PDIGITEL
Thiết bị chống xung sét trên đường truyền tín hiệu cho các hệ thống mạng, điện thoại digital, ADSL. Bảo vệ cho 8 đường dây tín hiệu
661.000 VND
Chong set APC P5B-UK
Thiết bị chống sét lan truyền qua đường nguồn điện, 230VAC 13 kAmps , 5 ổ cắm ra, 2 chân dẹt
760.000 VND
Gia do PRM24 cho thiet bi PNET2R, PNETR5, PNETR6
PRM24 theo chuẩn Rack 19" cao 1U
Kết nối với các thiết bị PNET2R, PNETR5, PNETR6
1.072.000 VND
Trang
1