Dau doc van tay kiem soat ra vao cua  FALCO AY-F7
Kết hợp chức năng chấm công. Quản lý 500 vân tay.Lưu trữ 3,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line.kết nối với máy vi tính. 
11.436.000 VND
Trang
1