Dau doc the RFID- Wiegand AR-721U
Tốc độ xử lý rất nhanh(0.3-0.5s), tán xạ điện từ thấp. Tiết kiệm điện năng. Tầm đọc thẻ 10~18cm, tương thích chuẩn ABA T2
1.204.000 VND
Dau doc the RFID- Wiegand AR-721K
Tốc độ xử lý rất nhanh(0.3-0.5s), tán xạ điện từ thấp Tiết kiệm điện năng. Tầm đọc thẻ 10~18cm, tương thích chuẩn ABA T2 
1.354.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua AR721H
Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa. Quản lý 1,024 thẻ. Lưu trữ 1,200 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line.kết nối với máy vi tính.
2.558.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua AR-757 H
Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa. Quản lý 1,024 thẻ. Lưu trữ 3,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line. Kết nối với máy vi tính.
2.859.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua AR727H
Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa. Quản lý 1,024 thẻ. Lưu trữ 3,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line.kết nối với máy vi tính.
3.223.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua AR747H
Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa. Quản lý 1,024 thẻ. Lưu trữ 3,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line.kết nối với máy vi tính.
3.912.000 VND
Dau doc the cam ung kiem soat ra vao cua AR-327 H
Đầu đọc thẻ cảm ứng kiểm soát ra vào cửa. Quản lý 1,024 thẻ. Lưu trữ 1,200 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line.kết nối với máy vi tính.
4.163.000 VND
Thiet Bi Dieu Khien va Doc The Cam Ung ( RFID) AR725H
Thiết bị điều khiển và đọc thẻ cảm ứng. Lưu trữ 1.200 sự kiện giao dịch khi Off-Line. Bộ nhớ trong quản lý 1024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN, tùy chế độ cài
4.339.000 VND
Thiet Bi Dieu Khien va Doc The Cam Ung ( RFID)  AR725E
Bàn phím cảm ứng. Lưu trữ 30.000 sự kiện giao dịch khi Off-Line. Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN,  tùy chế độ cài đặt.

5.153.000 VND
Dau doc van tay kiem soat ra vao cua A10
Quản lý 1,500 vân tay. Lưu trữ 50,000 sự kiện ra vào gần nhất khi off-line. Màn hỉnh hiển thị LCD 128x64 Pixel ( hiển thị : ngày, giờ, ID, tên )
8.427.000 VND
Trang
1