TIMMY MD-80B
In kim: đầu in rất bền, in 2 màu mực ( đỏ & đen) , Khi cúp điện máy vẫn hoạt động 24h ( pin sạc) , Pin bộ nhớ lưu trữ trong vòng 8 năm , Tự động dịch cột vào ra khi bấm thẻ , Phân biệt được ngày hiện tại khi in , In được 6 cột ( 3 ca làm việc)
3.887.000 VND
TIMMY T-200A
In búa: đầu in rất bền, in 2 màu mực ( đỏ & đen) , Khi cúp điện máy vẫn hoạt động 24h ( pin sạc) , Pin bộ nhớ lưu trữ trong vòng 8 năm , Tự động dịch cột vào ra khi bấm thẻ , In được 6 cột ( 3 ca làm việc) , Đồng hồ hiển thị LCD & Analog
6.145.000 VND
Trang
1