May doc ma vach HONEYWELL MS-5145
 Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-5145, Đọc một tia nhấn nút, tốc độ đọc 72 dòng/giây .
2.626.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-9590
 Máy đọc m. vạch Honeywell (Metrologic) MS-9590, Đọc một tia tự động hoặc nhấn nút,Tốc độ đọc 100 dòng/giây,Tốc độ đọc cực nhanh .
3.262.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-9591
Máy đọc m. vạch Honeywell (Metrologic) MS-9590 . Đọc một tia tự động hoặc nhấn nút, Tốc độ đọc 100 dòng /giây,. Đọc được mã vạch cực nhỏ mà cực mịn Tốc độ đọc cực nhanh .
3.569.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-9541
 Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic)MS-9541, Đọc mã vạch cực nhỏ cực mịn, tốc độ đọc 72 dòng /giây .
4.742.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-3780
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-378, Đọc 1 tia hay tất cả 20 tia linh hoạt, tốc độ đọc 1333 dòng/giây .
7.444.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-7820
 Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-7820 ,Đọc 20 tia tự động, tốc độ đọc 1.800 dòng/giây, Lựa chọn: kết nối EAS (khử từ) .
10.068.000 VND
May doc ma vach CIPHERLAB CPT-8000C
Đọc CCD, bộ nhớ 2MB + 2MB Flash = 4MB, Sử dụng pin AAA,Máy + đế giao tiếp RS232 . , Máy + đế giao tiếp USB .
10.481.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-9535
 Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-9535 ,Công nghệ Blutooth không dây ,Sử dụng trong bán kính 10m, đọc một tia, Tốc độ đọc 72 dòng/giây .
10.502.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL MS-1690
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1690, Đọc mã vạch 1 chiều và 2 chiều bằng công nghệ ảnh .
11.113.000 VND
May doc ma vach HONEYWELL SP-5500
 Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) SP-5500,Sử dụng pin Li-ion (dùng pin sạc), tốc độ quét 100 dòng/giây ,Đọc bằng tia laser, bộ nhớ 2MB + 2MB Flash = 4MB ,Đế giao tiếp RS232 hoặc Đế giao tiếp USB .
13.584.000 VND
Trang
1