Máy tính tiền

Liên kết website
May tinh tien CASIO SE-S10
 Quản lý 500 mặt hàng, 8 ca bán , In nhiệt, kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, không choáng diện tích,Dễ dàng lắp đặt trên các quầy kệ , Các chế độ in báo cáo tài chính, chi tiết hàng hoá
5.760.000 VND
May tinh tien CASIO SE-S300
Quản lý 2.000 mặt hàng , 50 ca bán , Công nghệ màn hình LCD, in nhiệt , Kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, không choáng diện tích , Dễ dàng lắp đặt trên các quầy kệ , Các chế độ in báo cáo doanh số, chi tiết hàng hoá…
7.724.000 VND
May tinh tien CASIO SE-C300
Quản lý 2.000 mặt hàng , 50 ca bán, In nhiệt, kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn ,Có chức năng quản lý bàn/phòng, có 72 phím bán hàng nhanh ,Các chế độ báo cáo tài chính, chi tiết hàng hóa…
8.870.000 VND
May tinh tien CASIO TE-2200
Quản lý tối đa 5.000 mặt hàng ,Quản lý tồn kho, kết nối thiết bị quét mã vạch, máy in bill, Chức năng lưu báo cáo ra thẻ nhớ .
12.719.000 VND
May tinh tien CASIO TE-2400
Quản lý tối đa 5.000 mặt hàng , quản lý tồn kho ,Chức năng quản lý bàn/phòng ,Có 77 phím bán hàng nhanh, Kết nối với thiết bị quét mã vạch, máy in bill ,Chức năng lưu báo cáo ra thẻ nhớ .
13.102.000 VND
May tinh tien CASIO TE-4000F
Quản lý tối đa 9.999 mặt hàng .,25.000 mặt hàng sử dụng mã vạch (khi nâng RAM) , Quản lý bàn tối đa 200 bàn, có 108 phím bán hàng nhanh, Quản lý tồn kho, quản lý 2 mức giá, tự động cắt giấy Kết nối với thiết bị quét mã vạch, máy in bill .
18.379.000 VND
May tinh tien CASIO SE-S6000
Quản lý 9.900 mặt hàng .,20.000 mặt hàng sử dụng mã vạch ,Kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trên các quầy kệ, Màn hình hiển thị 3 dòng (tên hàng, số lượng, đơn giá), tự động cắt giấy ,Quản lý 2 mức giá, quản lý tồn kho .
18.557.000 VND
May tinh tien CASIO SE-C6000
 Quản lý 9.900 mặt hàng, 20.000 mặt hàng sử dụng mã vạch,Kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn,dễ dàng lắp đặt trên các quầy kệ ,Màn hình hiển thị 3 dòng (tên hàng, số lượng, đơn giá),tự động cắt giấy,Quản lý 2 mức giá, quản lý tồn kho, quản lý tối đa 200 bàn  
 
20.060.000 VND
May tinh tien CASIO TE-8000F
 Quản lý tối đa 9.999 mặt hàng , 65.000 mặt hàng sử dụng mã vạch,Màn hình màu LCD hiển thị 14 dòng,108 bán hàng nhanh, thao tác bán hàng theo nhóm ,Quản lý tồn kho, quản lý tối đa 200 bàn ,Quản lý 8 mức giá, tự động cắt giấy .
25.592.000 VND
Trang
1