Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Dien thoai ban IP AT510
Chỉ cần đường truyền Internet.Điện thoại quốc tế không cần máy tính.Ghi âm cuộc gọi.Danh bạ 100 số: không cần nhớ số người gọi
1.915.000 VND
SOUNDPOINT IP 320
SoundPoint IP 320, 2-line SIP desktop phone with single 10/100 Ethernet port and PoE support. Ships with universal power supply
3.603.000 VND
SOUNDPOINT IP 330
SoundPoint IP 330, 2-line SIP desktop phone with integrated 2-port 10/100 Ethernet switch and PoE support. Ships with universal power supply
4.455.000 VND
SOUNDPOINT IP 430
SoundPoint IP 430 SIP 2-line IP desktop phone. Ships with: Universal power supply.
5.308.000 VND
SOUNDPOINT IP EXPANSION MODULES 650
SoundPoint IP Backlit Expansion Module for SoundPoint IP 650 SIP desktop IP phone
6.161.000 VND
SOUNDPOINT IP 501
SoundPoint IP 501 SIP 3-line IP desktop phone. Ships with: Universal power supply
6.587.000 VND
SOUNDPOINT IP EXPANSION MODULES 670
SoundPoint IP Color Display Expansion Module for SoundPoint IP 670 SIP desktop IP phone
7.014.000 VND
SOUNDPOINT IP 550
SoundPoint IP 550 SIP 4-line IP desktop phones with HD voice. Ships with universal power supply  
8.293.000 VND
SOUNDPOINT IP 650
SoundPoint IP 650 6-line IP phone with HD Voice . Ship with 24V 0.5A universal power adapter
9.998.000 VND
SOUNDPOINT IP 560
SoundPoint IP 560 SIP 4-line Gigabit Ethernet IP desktop phone with HD voice. Includes AC power supply
10.638.000 VND
SOUNDPOINT IP 670
SoundPoint IP 670 6-line color display IP phone with HD Voice. Ship with 48V 0.4A universal power adapter  
13.835.000 VND