Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban KTel 117
Điện thoại để bàn. Gọi lại số cuối. Tạm ngắt mạch. Volume chuông va tai nghe. Chỉnh chuông lớn/ nhỏ. Đèn báo chuông/ Đèn báo máy đang sử dụng (in-use).  
189.000 VND
Dien thoai ban KTel 912/902
Điện thoại kiểu ống nghe có dây, Bộ nhớ 99 cuộc gọi tới, 18 cuộc gọi đi. Chức năng chống làm phiền
296.000 VND
Dien thoai ban KTel 932S
Lưu 125 tin gởi đi, 125 tin nhận được.Danh bạ 100 tên - số điện thoại. Màn hình matrix dot siêu rõ, có đèn, hiện ngày tháng năm, đồng hồ, số gọi tới, gọi đi.
552.000 VND