Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Điện thoại để bàn

Dien thoai ban Panasonic KX-TS500
Phím Flash, Redial, Mute. Phím điều chỉnh volume nghe, nói. Phím điều chỉnh volume nghe, nói
262.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-TS520
3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm),3 mức âm lượng chuông,Đèn báo cuộc gọi đến
349.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-T2371
Có 13 bộ nhớ. Phím Flash, Redial, Mute, hold. Phím điều chỉnh volume nghe, nói. Màu trắng
448.000 VND
Dien thoai ban KX-TS 820
Coù nuùt ñieàu chænh aâm löôïng ,Coù 4 möùc ñieàu chænh aâm löôïng ,Quay soá nhanh (10 soá), Goïi nhanh baèng 1 phím - phím nhôù (20 soá) Ñeøn baùo cuoäc goïi, Cheá ñoä khoaù phím baèng maõ
535.000 VND
Dien thoai ban  Panasonic KX-TSC11
Có 50 bộ nhớ. Phím Flash, Redial, Mute, Hold. Màn hình hiển thị số gọi đến (2 hệ FSK & DTMF). Lưu 50 số gọi đến.
578.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-TS560
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc Hiển thị số gọi đến (50 số),20 số gọi đi. Khóa bàn phím bằng mật khẩu 
677.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-T2373
Có 30 bộ nhớ. Phím Flash, Redial, Mute, Hold. Phím SP-Phone => quay số không cần nhấc máy. Màu trắng, Có Jack earphone dùng cho tai nghe.
764.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-TS580
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số gọi đến (50 số),20 số gọi đi. Danh bạ 50 tên và số điện thoại
840.000 VND
Dien thoai de ban Panasonic KX-TS880
 Maøn hình LCD hieån thò soá goïi ñeán, Danh baï 50 soá, nhôù 20 soá goïi ñi, 20 phím goïi baèng 1 phím baám,10 phím quay soá nhanh, Coù Speaker phone, Chöùc naêng töï ñoäng goïi lai
1.048.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-TS881
 Danh baï 50 soá, nhôù 20 soá goïi ñi, 20 phím goïi baèng 1 phím baám, 10 phím quay soá nhanh,Coù Speaker phone Chöùc naêng töï ñoäng goïi laïi, Cheá ñoä caâm tieáng, coù nhaïc chôï,Coù ñeøn baùo chuoâng
1.124.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-T2378
Máy điện thoại 2 line. Có 28 bộ nhớ. Loa ngoài hai chiều. Hiện và lưu 30 số gọi đi. 30 phím gọi trực tiếp. Đàm thoại 3 bên.  
1.478.000 VND
Dien thoai ban Panasonic KX-T3282
Điện thoại 02 line đầu vào, điện thoại 03 bên với 02 line bên ngoài khác nhau, lưu được 50 tên và số điện thoại. Màn hình LCD hiển thị 03 dòng văn bản 
2.592.000 VND

Điện thoại cordless

Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TC2100
Có 10 bộ nhớ. Có nút tìm tay con. Cự ly liên lạc 15m
661.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TC2101
Kiểu dáng gọn nhẹ, tiện dụng. Có 10 bộ nhớ. Có nút tìm tay con. Có 10 bộ nhớ. Có nút tìm tay con. Cự ly 15m.
761.000 VND

Điện thoại DECT

Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1311
Hiện và lưu 50 số hoặc tên gọi đến 10 số gọi đi; danh bạ lưu 50 tên và số đàm thoại hội nghị giữa các tay con. Mở rộng tối đa 6 tay con
786.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1100
Nhớ 50 tên và số điện thoại gọi đến. Danh bạ lưu 50 tên và số điện thoại. Gọi lại số lưu trong bộ nhớ (tối đa 10 số)
840.000 VND
 Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1611
 Mở rộng tối đa 6 tay con, Hạn chế cuộc gọi với 6 mức cấm,  Hiện thị 50 số gọi đến và 10 số gọi đi, Danh bạ lưu 50 tên và số điện thoại, Đàm thoại nội bộ với tay con,  Màn hình màu cam
840.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TGA721
Tay con mở rộng cho máy KX-TG 7200, 7202.
873.000 VND
 Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG2511
Đin thai Dect thế h ECO, maøn hình LCD, Coù speakerphone treân tay con, Danh baï löu 50 teân vaø soá Chöùc naêng khoùa phím, Thôøi gian thoïai 18 giôø, thôøi gian chôø leân tôùi 170 giôø  
928.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX - TGA651
Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG 65111/6512.
950.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TGA731
Tay con duøng ñeå môû roäng cho maùy KX-TG7331/7341.
993.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX - TGA641
Tay con dùng để mở rộng cho máy KX - TG.Danh bạ lưu 100 tên và số. lưu 10 số gọi đi.
1.015.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6411
Sản phẩm mới nhất hiện nay.  Danh bạ lưu 100 số và 10 số gọi đi . Chức năng mở rộng phạm vi phủ sóng
1.059.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TCA121
Tay con dùng để mở rộng cho máy KX-TCD 210, 220.
1.097.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TGA807
Tay con mở rộng Panasonic KX-TGA 807 cho máy KX-TG 8070
1.102.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6611
Điện thoại Eco Dect “Mất điện dùng được”, Màn hình LCD hiển thị rõ nét, có đèn bàn phím, Danh bạ lưu 100 tên và số, Hiển thị 50 số gọi đến*, Nhớ 10 số gọi đi, Trả lời bằng phím bất kì
1.113.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG2521
Đin thai Dect thế h ECO, maøn hình LCD, Coù speakerphone treân tay con Danh baï löu 50 teân vaø soá, Chöùc naêng khoùa phím, Thôøi gian thoïai 18 giôø, thôøi gian chôø leân tôùi 170 giôø  
1.135.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6421
Màn Hình LCD 1.8in Hiển thị màu, khả năng ghi âm 20 phút Báo thức,15 kiểu chuông 6 mức điều chỉnh chuông 4 mức diều chỉnh âm thanh
1.320.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1402
Điện thoại Dect cơ bản – bộ 2 tay, Màn hình LCD hiển thị ngày giờ., Danh bạ lưu 50 tên và số, Có 9 phím số gọi nhanh , Hiển thị số gọi đến*, Nhớ 10 số gọi đi, Trả lời bằng phím bất kì
1.353.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1102
Nhớ 50 tên và số điện thoại gọi đến.Danh bạ lưu 50 tên và số điện thoại.Có 1 bàn phím, màn hình màu cam hiển thị số gọi đến.
1.375.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1312
Panasonic KX-TG1312 có 2 máy .Mở rộng tối đa 6 tay con (dùng tay con (KX-TGA828)  và lưu 50 số hoặc tên gọi đến
1.419.000 VND
 Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG2512
Boä Đin thai Dect thế h ECO 2 tay con, maøn hình LCD, Coù speakerphone treân tay con, Danh baï löu 50 teân vaø soá, Chöùc naêng khoùa phím, Thôøi gian thoïai 18 giôø, thôøi gian chôø leân tôùi 170 giôø
1.430.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TGA820
Tay con mở rộng cho máy KX-TG 8200.
1.656.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TGA828
Tay con mở rộng cho máy KX-TG 8200.
 
1.670.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG8011
Màn hình LCD rộng 1.4 inch. Loa ngoài trên tay con Có đèn chiếu sáng bàn phím Danh bạ lưu 200 tên và số điện thoại Mở rộng tối đa 6 tay con
1.721.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1403
Điện thoại Dect cơ bản – bộ 3 tay, Màn hình LCD hiển thị ngày giờ., Danh bạ lưu 50 tên và số, Có 9 phím số gọi nhanh, Hiển thị số gọi đến*, Nhớ 10 số gọi đi, Trả lời bằng phím bất kì
1.724.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6412
Màn hình và đèn bàn phím màu cam. Danh bạ lưu 100 số và 10 số gọi đi. Nhạc chuông đa âm sắc với 13 kiểu chuông ,có 1 máy mẹ + 1 tay con
1.823.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6612
Điện thoại Eco Dect “Mất điện dùng được”, Màn hình LCD hiển thị rõ nét, có đèn bàn phím., Danh bạ lưu 100 tên và số, Hiển thị 50 số gọi đến*, Nhớ 10 số gọi đi, Trả lời bằng phím bất kì
1.823.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG7331
Màn hình LCD 3 dòng rộng 1.4 inch. Máy mẹ có bàn phím. Loa ngoài trên máy mẹ và tay con. Có đèn chiếu sáng bàn phím Danh bạ lưu 100 tên và số điện thoại  
2.029.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG1313
 Mở rộng tối đa 6 tay con (dùng tay con (KX-TGA828)  , Hạn chế cuộc gọi với 6 mức cấm ,Hiện và lưu 50 số hoặc tên gọi đến , 10 số gọi đi; danh bạ lưu 50 tên và số ,Đàm thoại hội nghị giữa các tay con
2.041.000 VND
May con dien thoai vo tuyen panasonic KX-TCA151
Tay con mở rộng KX-TCA151.Dùng mở rộng cho các dòng điện thoại KX-TCD500, KX-TCD510, KX-TCD530
2.078.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG8200
Mở rộng tối đa tới 6 tay con. Speaker phone trên tay con. Bàn phím có đè, pin có thể đàm thoại lên đến 12h, ở chế độ chờ 150h.  
2.150.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG 6451
Màn hình màu cam Danh bạ lưu 100 số điện thoại trên máy mẹ 100 tên và số điện thoại trên tay con. Nhớ 50 số điện thoại gọi đến 10 số gọi đi
2.292.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG6461
Mất điện máy mẹ dùng được Máy con cốc sạc rời Màn hình màu cam Danh bạ lưu 100 số điện thoại trên máy mẹ 100 tên và số điện thoại trên tay
2.401.000 VND
May con dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TCA181
 Tay con dùng để mở rộng cho máy KX-TCD 810.
2.456.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TCD240
Màn hình hiển thị 3 dòng. Có chức năng gởi tin nhắn. Lưu được 50 số gọi đến. Lưu được 200 số vào danh bạ
2.518.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG7233
Điện thoại Dect phone ghi âm lời nhắn và trả lởi tự động. Hiện và lưu số hoặc tên gọi đến. Chức năng báo thức. 15 kiểu chuông khác nhau để lựa chọn
2.693.000 VND
Dien thoai vo tuyen Panasonic KX-TG8012
Màn hình LCD rộng 1.4 inch. Loa ngoài trên tay con Có đèn chiếu sáng bàn phím. Danh bạ lưu 200 tên và số điện thoại. Hiển thị và lưu được 50 số gọi đến có hai tay con  
2.918.000 VND