Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Bang dien tu 3M DB-565
Tính năng : Bảng điện tử tương tác.Kích thước đường chéo: 65 inches(36"x60"). Bút : Bút điện tử cho việc trình diễn.Kết nối máy tính qua cổng USB
43.890.000 VND
Bang dien tu 3M DB-578
Tính năng : Bảng điện tử tương tác.Kích thước đường chéo: 78 inches(47"x70").Bút : Bút điện tử cho việc trình diễn Kết nối máy tính qua cổng USB
47.025.000 VND