Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

Bang dien tu KX UB - 7325
04 mặt bảng ( Copy giấy thường A4 ). Viết và in trực tiếp nội dung trên bảng. Vùng in : 850mm x 1330mm
Call
Bang dien tu PANASONIC UB-5315
02 mặt bảng, Copy giấy A4, kết nối PC. Lưu và tạo file nội dung viết trên bảng vào máy tính. Vùng in: 850 x 1250 mm
Call
Bang dien tu KX UB-5325
02 mặt bảng (Copy giấy thường A4).Viết và in trực tiếp nội dung trên bảng.Vùng in : 850mm x 1,330mm
43.708.000 VND
Bang dien tu PANASONIC KX UB - 5825
02 mặt bảng(Copy giấy thường A4). Viết và in trực tiếp nội dung trên bảng. Vùng in : 850mm x 1,692mm. Lưu và tạo file nội dung viết trên bảng vào máy tính.
48.473.000 VND
Bang dien tu PANASONIC UB - T880
2mặt bảng cảm ứng, 1,175 x 1,602mm, kết nối máy chiếu, PC, USB 2.0,Cho phép dùng ngón tay để điều khiển hình ảnh : kéo di chuyển, xoay, phĩng to thu nhỏ, Dùng Electronic Pen để viết, vẽ… nội dung lên giao diện và lưu về PC
69.479.000 VND