Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May cham cong GRANDING BioSH-S400
Máy chấm công dùng thẻ cảm ứng kết nối với máy vi tính khả năng kết nối mạng dành cho các doanh nghiệp lớn. Lưu 3,000 thẻ, ghi nhận đến 50,000 lần giao dịch.

6.384.000 VND
May cham cong GRANDING BioSH-4000A
Máy chấm công vân tay và dùng thẻ cảm ứng (BioSH-4000A+ID), Lưu 2,200 dấu vân tay. Ghi nhận đến 80,000 lần giao dịch.
10.830.000 VND
May cham cong GRANDING Access Control BioSH-F701
Máy kiểm soát cửa ra vào, kết nối với máy tính, tích hợp hệ thống camera quan sát, kết nối điện thoại Intercom. Ghi nhận đến 30,000 (mở rộng đến 100,000) lần giao dịch
11.514.000 VND
May cham cong GRANDING I-CLOCK100
Máy chấm công vân tay và dùng thẻ cảm ứng (chọn thêm). Lưu 1,500 dấu vân tay. Ghi nhận đến 30,000 lần giao dịch
11.742.000 VND