Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy chấm công INFINISCAN

May cham cong TP 103
Chấm công – Kiểm soát cửa / 30,000 thẻ / lưu trữ 50,000 mẫu tin / Proximity 125KHz / LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự
6.430.000 VND
May cham cong INF - S10
Chức năng: Chấm công – Kiểm soát cửa / Quản lý: 30,000 thẻ / lưu trữ 50,000 mẫu tin / Đầu đọc thẻ: Mifare 13.56MHz / Màn hình: LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự / Bàn phím: 16 phím số và phím chức năng / Đèn hiệu: Đèn LED 2 màu xanh, đỏ / Tích hợp nút gọi chuông ...
7.114.000 VND
May cham cong VT 600
Chấm công / 2800 dấu vân tay / lưu trữ 80,000 mẫu tin /  Proximity 125KHz /  LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự...
7.803.000 VND
May cham cong INF - S30
Chấm công – Kiểm soát cửa / 30,000 thẻ / lưu trữ 50,000 mẫu tin / Proximity 125KHz / LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự ...
9.234.000 VND
May cham cong INF - F8
Chấm công – Kiểm soát cửa / 2800 dấu vân tay / lưu trữ 80,000 mẫu tin /  LCD 2 dòng, mỗi dòng / 16 ký tự 16 phím số & phím chức năng...
9.804.000 VND
May cham cong INF - iS500
Chấm công – Kiểm soát cửa / 2200 dấu vân tay / lưu trữ 50,000 mẫu tin / Proximity 125KHz / LCD 4 dòng, mỗi dòng 16 ký tự ...
10.283.000 VND
May cham cong INF - iS510
/ Chức năng: Chấm công – Kiểm soát cửa / Quản lý: 2200 dấu vân tay / lưu trữ 30,000 mẫu tin / Đầu đọc thẻ: Proximity 125KHz / Màn hình: 3.5” TFT, 65000 màu, độ phân giải 320x240 / Bàn phím: 16 phím số, 8 phím chức năng lập trình được, 4 phím di chuyển ...
11.879.000 VND
May cham cong INF - iS880
/ Chức năng: Chấm công – Kiểm soát cửa / Quản lý: 3,000 dấu vân tay / lưu trữ 100,000 mẫu tin / Đầu đọc thẻ: Proximity 125KHz / Màn hình: Cảm ứng 8” TFT, 65000 màu, độ phân giải 800 x 600 / Bàn phím: 16 phím số, 8 phím chức năng lập trình được,  ...
19.562.000 VND

Bộ Access Control

Bo Access Control S30-B
1 Máy kiểm soát cửa bằng thẻ INF - S30 / 1 Khóa chốt / 1 Nút Exit (bằng nhựa chống cháy) / 1 Nút thoát hiểm...
10.762.000 VND
Bo Access Control S30-R
1 Máy kiểm soát cửa bằng thẻ INF - S30 / 1 Khóa chốt / 1 Đầu đọc thẻ phụ / 1 Nút thoát hiểm...
11.879.000 VND
Bo Access Control F8-B
1 Máy kiểm soát cửa bằng vân tay INF – F8 / 1 Khóa chốt / 1 Nút Exit (bằng nhựa chống cháy) / 1 Nút thoát hiểm...
12.707.000 VND
Bo Access Control iS500-B
1 Máy kiểm soát cửa bằng vân tay & thẻ INF - iS500 / 1 Khóa chốt / 1 Nút Exit (bằng nhựa chống cháy) / 1 Nút thoát hiểm...
14.630.000 VND