Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy chấm công bằng thẻ

May cham cong RONALD JACK  RJ-2200A
Máy in kim, đầu in rất bền, in được 2 màu ( đỏ & đen ). Thích hợp cho 100 – 350 nhân viên. Tự động dịch cột vào ra.
4.179.000 VND
May cham cong RONALD JACK RJ-2200N
Máy in kim, đầu in rất bền, in được 2 màu ( đỏ & đen ). Thích hợp cho 100 – 350 nhân viên. Tự động dịch cột vào ra.
4.348.000 VND

Nhóm Khác

May cham cong RONALD JACK K300
Chấm công nhân viên bằng thẻ cảm ứng. Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng. Sử dụng CHIP xử lý Intel cực nhanh của Mỹ. Dung lượng bộ nhớ trong máy 50.000 lần chấm thẻ  
5.684.000 VND
May cham cong RONALD JACK  S300
Chấm công nhân viên bằng thẻ cảm ứng.Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng, Sử dụng CHIP xử lý Intel cực nhanh của Mỹ, Dung lượng bộ nhớ trong máy 50.000 lần chấm thẻ  
5.684.000 VND
May cham cong RONALD JACK  S200
Chấm công nhân viên bằng thẻ cảm ứng. Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng, Sử dụng CHIP xử lý Intel cực nhanh của Mỹ, Dung lượng bộ nhớ trong máy 50.000 lần chấm thẻ
5.684.000 VND
May cham cong RONALD JACK   SC403
Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng . Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng. Sử dụng CHIP xử lý Intel của Mỹ, Tốc độ xử lý nhanh < 1 giây&/1lần chấm công
6.186.000 VND
May cham cong RONALD JACK  3000TID
Chấm công bằng dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Quản lý đến 1.800 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng.  Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay
7.859.000 VND
May cham cong RONAL JACK U160
Dùng được nhiều dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Dung lượng lưư trữ 2200 dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Dung lượng bộ nhớ trong máy 80.000 lần chấm công
8.361.000 VND
May cham cong RONALD JACK 3000AID
Chấm công bằng dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Quản lý đến 1.800 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng. Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay
8.862.000 VND
May cham cong RONAL JACK 5000AID
Chấm công bằng dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Quản lý đến 4000 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng. Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Access Control
9.195.000 VND
May cham cong RONALD JACK  F4-VISTA
Chấm công bằng dấu vân tay & thẻ cảm ứng. Quản lý đến 2800 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng. Dung lượng bộ nhớ trong máy 80.000 chấm công
9.530.000 VND