Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May cham cong SOYAL  AR721H
Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.RF Frequency : 125KHz, (khoảng cách đọc thẻ từ 10-18 cm. Quản lý (người sử dụng) : 1,024 thẻ. Lưu trữ dữ liệu : 1,200 sự kiện ra vào gần nhất
3.345.000 VND
May cham cong SOYAL  AR757H
Thiết bị điều khiển và đọc thẻ cảm ứng. Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.RF Frequency : 125KHz. Lưu trữ dữ liệu : 3,000 sự kiện ra vào gần nhất.
3.511.000 VND
May cham cong SOYAL  AR727H
Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.RF Frequency : 125KHz, (khoảng cách đọc thẻ từ 10-18cm. Quản lý (người sử dụng) : 1,024 thẻ. Lưu trữ dữ liệu : 3,000 sự kiện ra vào gần nhất
4.348.000 VND
May cham cong SOYAL AR747H
Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.RF Frequency : 125KHz, (khoảng cách đọc thẻ từ 10-18cm) .Quản lý (người sử dụng) : 1,024 thẻ. Lưu trữ dữ liệu : 3,000 sự kiện ra vào gần nhất
4.612.000 VND
May cham cong SOYAL  AR829E
Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.RF Frequency : 125KHz, (khoảng cách đọc thẻ từ 10-18cm). Quản lý (người sử dụng) : 15,000 thẻ. Lưu trữ dữ liệu : 11,000 sự kiện ra vào gần nhất
9.866.000 VND
May cham cong SOYAL  AR821EF
Thiết bị điều khiển, đọc vân tay và đọc thẻ cảm ứng. Chức năng dùng Thẻ & mã PIN.Quản lý (người sử dụng) : 10,000 thẻ. + 1,450 vân tay
16.553.000 VND