Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May cham cong TIMETREX TT-SC403
Chức năng : Máy dùng cho tất cả các lọai văn phòng, khả năng nối mạng mở rộng lên nhiều máy cho doanh nghiệp lớn. Mẫu mã rất nhỏ gọn & rất đẹp. Sử dụng cho 30, 000 nhân viên (Thẻ)
9.697.000 VND
May cham cong TIMETREX TT-B1
Máy dùng cho nhà xưởng được thiết kế để xử dụng trong môi trường có tính khằc nghiệt cao, khả năng nối mạng mở rộng lên nhiều máy cho doanh nghiệp lớn.Sử dụng cho 30, 000 Nhân viên(Dùng mã số)
11.370.000 VND
May cham cong TIMETREX TT-T5
Chức năng : Máy dùng cho tất cả các lọai văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn. Sử dụng cho 30, 000 Nhân viên(Dùng mã số). Sử dụng cho 2,200 nhân viên (dấu vân tay)
14.045.000 VND
May cham cong TIMETREX TT-A8
Máy dùng cho tất cả các lọai văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn. Sử dụng cho 10, 000 Nhân viên(Dùng mã số). Sử dụng cho 2,200 nhân viên (dấu vân tay)
18.726.000 VND
May cham cong TIMETREX TT-F4
Máy dùng cho tất cả các lọai văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn. Sử dụng WIFI kết nối không dây tốc độ cao, Sử dụng cho 30, 000 Nhân viên(Dùng mã số)
21.402.000 VND