Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May cham cong WEMAX WE 2810B
Máy chấm công sử dụng thẻ giấy, in kim .Chấm công 2 màu,tự động chuyển cột.Nhạc chuông báo giờ, Password bảo vệ máy.
5.317.000 VND
May cham cong WEMAX WE 2810A
Máy chấm công sử dụng thẻ giấy, in kim.Chấm công 2 màu, 7 cột (1 cột tổng giờ Overtime).Tự động chuyển cột, nhạc chuông báo giờ
6.386.000 VND
May cham cong WEMAX WE 9300
Máy chấm công sử dụng thẻ giấy, In kim.Chấm công 2 màu, 7 cột (1 cột tổng giờ Overtime).Tự động chuyển cột, nhạc chuông báo giờ
6.922.000 VND