Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

 May cham cong van tay ZK Software X628
Phiên bản cao cấp có thể tích hợp thẻ cảm ứng. Sử dụng cho 2,200 - 2,800 nhân viên (dấu vân tay & Thẻ Cảm Ứng). Lưu được 80,000 lần giao dịch (sự kiện)
7.358.000 VND
May cham cong van tay ZK Software F708
Phiên bản cao cấp 1500 vân tay. Sử dụng cho 1500 nhân viên ( dấu vân tay ). Lưu được 50, 000 lần giao dịch (sự kiện).
8.026.000 VND
May cham cong van tay ZK Software U160
Sử dụng cho 2,200 - 2,800 nhân viên (dấu vân tay & Thẻ Cảm Ứng). Lưu được 80, 000 lần giao dịch (sự kiện)
8.361.000 VND