Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May chieu 3M - MPO110
Độ sáng : 10 lumens ( Typical). Khoảng cách chiếu : Max 180cm/Min 21cm. Độ phân giải : 640 x 480 pixels
10.561.000 VND
May chieu 3M - X20
Độ sáng: 2000 ANSI Lumens, Độ phân giải : XGA(1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn : 160W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
24.403.000 VND
May chieu 3M - X62
Độ sáng: 2500 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn : 200W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
33.441.000 VND
May chieu 3M - X30
Công nghệ : LCD chế độ hình ảnh : 0.63”, P-Si TFT Panel. Độ chiếu sáng : 2600 ANSI Lumens. Độ phân giải : XGA ( 1024 x 768 ), nén UXGA (1600 x 1200)
33.904.000 VND
May chieu 3M - X64W
Độ sáng: 2600 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn : 220W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
35.310.000 VND
May chieu 3M - X66
Độ sáng: 3000 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn : 220W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
45.313.000 VND
May chieu 3M - X75
Độ sáng: 3200 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn : 230W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
48.831.000 VND
May chieu 3M-SCP717
Độ chiếu sáng: 3000 ANSI Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x 1200). Kích thước của máy: 360 x 309 x 126 mm. Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ
51.546.000 VND
May chieu 3M - DX70
Công nghệ DLP, Độ sáng:3800ANSI Lumens, Độ phân giải:XGA (1024x768,nén UXGA(1600 x1200, Bóng đèn:300W UHB,tuổi thọ 3000h
54.262.000 VND
May chieu 3M - X90
Độ sáng: 4000 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200, Bóng đèn: 285W UHB , tuổi thọ 3000 giờ
70.545.000 VND
May chieu 3M - X90W
Độ sáng: 4000 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn: 285W UHB , tuổi thọ 3000 giờ
73.261.000 VND
May chieu 3M - X95
Độ sáng: 5000 ANSI Lumens, Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén UXGA (1600 x1200), Bóng đèn: 275W UHB, tuổi thọ 3000 giờ
103.118.000 VND