Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy chiếu Hitachi CP

May chieu Hitachi CP-DX250
Cường độ sáng: 2500 Ansi Lumens. Độ tương phản: 2.500:1. Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
12.514.000 VND
May chieu Hitachi CP-DX300
Cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens. Độ tương phản: 2.500:1. Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
14.528.000 VND
May chieu Hitachi CP-EX300
Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ tương phản: 2.000:1. Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
15.377.000 VND
May chieu Hitachi CP-D27WN
Cường độ sáng: 2200 Ansi Lumens. Độ tương phản: 3.000:1. Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
21.315.000 VND
May chieu Hitachi CP-X4022WN
Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens. Độ tương phản: 3.000:1. Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
35.526.000 VND
May chieu Hitachi CP-AW2519WN
Cường độ sáng: 2200 Ansi Lumens. Độ tương phản: 2.000:1. Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)
36.586.000 VND