May dong sach ALFA HP2188H
Máy đóng sách nhựa HP2188H / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5—6mm / Không có chức năng bỏ lỗ : / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
1.379.000 VND
May dong sach ALFA HP2188N
Máy đóng sách nhựa HP2188N / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 3—6mm / Chức năng bỏ lỗ :19,20,21 ...
1.430.000 VND
May dong sach OSC-601
Sử dụng vòng xoắn nhựa (COMB BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 12 tờ 70gsm thành 21 lỗ chữ nhật. Đóng 1 lần 500 tờ
1.945.000 VND
May dong sach ALFA HP5018
Máy đóng sách nhựa HP5018 / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lư2ợng giấy 1 lần đục tối đa 18 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-5.5mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
2.082.000 VND
May Dong Sach WEMAX WE 118
Máy đóng tài liệu khổ A4 (21 lỗ, sử dụng tay).Số lượng 10 ~ 12 tờ/ lần đục, hình chữ nhật.Lò xo nhựa, đóng được tối đa 250 tờ A4  
2.481.000 VND
May dong sach OSW-604
Sử dụng vòng xoắn kẽm (WIRE BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 12 tờ 70gsm thành 34 lỗ chữ vuông. Đóng 1 lần 500 tờ
2.843.000 VND
May dong sach C1570M
Máy đóng sách sử dụng vòng xoắn nhựa, Công suất đóng 500 tờ. Tay điều khiển đóng riêng biệt
2.843.000 VND
May dong sach GBC - C110
Khổ giấy đóng tối đa: A4 (297mm), Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1lần,  Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ/1 lần,  Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ, Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng
2.890.000 VND
May dong sach ALFA HP2088C
Máy đóng sách nhựa HP2088C / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
3.185.000 VND
 May dong sach GBC W15
Máy đóng sách W15 với những tính năng vượt trội như: tự động cân chỉnh giữa trang giấy khi đục lỗ, tay cầm vồng giúp dễ dàng khi sử dụng, Khay đặt giấy linh họat, …
3.492.000 VND
May dong sach ALFA HP2308
Máy đóng sách kẽm HP2308 / Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm / Kích thước lỗ : 3:1 (4.0x4.0mm) ...
Call
May dong sach ALFA HP8808
Máy đóng sách kẽm&nhựa / Sử dụng lò xo kẽm ¼”đến 1”(6-25mm) / Sử dụng lò xo nhựa (6-51mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : nhựa (14.3mm) 24 lỗ ; 3:1 (8.47mm) 40 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5~6.5mm  ...
Call
Trang
1