Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy đóng sách ALFA

May dong sach ALFA HP2308
Máy đóng sách kẽm HP2308 / Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm / Kích thước lỗ : 3:1 (4.0x4.0mm) ...
Call
May dong sach ALFA HP8808
Máy đóng sách kẽm&nhựa / Sử dụng lò xo kẽm ¼”đến 1”(6-25mm) / Sử dụng lò xo nhựa (6-51mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : nhựa (14.3mm) 24 lỗ ; 3:1 (8.47mm) 40 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5~6.5mm  ...
Call
May dong sach ALFA HP2188H
Máy đóng sách nhựa HP2188H / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5—6mm / Không có chức năng bỏ lỗ : / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
1.379.000 VND
May dong sach ALFA HP2188N
Máy đóng sách nhựa HP2188N / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 3—6mm / Chức năng bỏ lỗ :19,20,21 ...
1.430.000 VND
May dong sach ALFA HP5018
Máy đóng sách nhựa HP5018 / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lư2ợng giấy 1 lần đục tối đa 18 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-5.5mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
2.082.000 VND
May dong sach ALFA HP2088C
Máy đóng sách nhựa HP2088C / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
3.185.000 VND
May dong sach ALFA HP2388
Máy đóng sách nhựa HP2388 / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
3.687.000 VND
May dong sach ALFA HP0608R
Máy đóng sách kẽm lỗ tròn HP0608R / Sử dụng lò xo ¼”đến 1”(6-25mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ - 3:1 (8.47mm) 40 lỗ / Có thể điều canh lề : 3~6mm / Kích thước lỗ : Ф6mm(2 :1) & Ф4.5mm(3 : 1) ...
7.348.000 VND
May dong sach ALFA HP 2008
Máy đóng sách kẽm HP 2008 / Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 40 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm ...
7.975.000 VND
May dong sach ALFA HP2006
Máy đóng sách kẽm HP2006 / Sử dụng lò xo đến 1”(16-25mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm / Kích thước lỗ : 2:1 (4.5x5.5mm) ...
8.276.000 VND
May dong sach ALFA HP2088B
Máy đóng sách nhựa HP2088B / Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ / Có thể điều chỉnh canh lề : 3—6mm / Kích thước lỗ : 3x8mm ...
9.204.000 VND
May dong sach ALFA HP0608B
Máy đóng sách kẽm HP0608B / Sử dụng lò xo ¼”đến 1”(6-25mm) / Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) / Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ ; 3:1 (8.47mm) 40 lỗ / Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm / Kích thước lỗ : 2:1 (4.0x5.5mm) & 3:1 (4.0x4.0mm) ...
18.384.000 VND