Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May dong sach GBC - C110
Khổ giấy đóng tối đa: A4 (297mm), Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1lần,  Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ/1 lần,  Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ, Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng
2.890.000 VND
 May dong sach GBC W15
Máy đóng sách W15 với những tính năng vượt trội như: tự động cân chỉnh giữa trang giấy khi đục lỗ, tay cầm vồng giúp dễ dàng khi sử dụng, Khay đặt giấy linh họat, …
3.492.000 VND
May dong sach GBC C95
Khổ giấy đóng tối đa: A4,  Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ,  Số lượng giấy vào gáy: 150 tờ/ lần,    Phương pháp đục/đóng: điện/điện, Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng  
4.575.000 VND
May dong sach GBC C150pro
  Máy đóng sách cơ vòng xoắn nhựa đục 20 tờ A4/lần. Thích hợp dùng cho Văn Phòng, Photo shop., Thông số chi tiết : chuyển qua Tiếng Việt ,Đục/Đóng tài liệu bằng tay, Khổ giấy A4. Hiệu chỉnh lề giấy.
6.020.000 VND
May dong sach GBC C340
Khổ giấy đóng tối đa: A4 (297mm) , Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1lần, Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ/1 lần, Công suất đục : 19-22 tờ A4.
6.742.000 VND
May dong sach GBC C250pro
Máy đóng sách cơ vòng xoắn nhựa đục 22-25 tờ A4/lần. Thích hợp dùng cho Văn Phòng, Photo shop., Thông số chi tiết : chuyển qua Tiếng Việt, Đục/Đóng tài liệu bằng tay,  Khổ giấy A4. Hiệu chỉnh lề giấy.
8.669.000 VND
May dong sach GBC  W20
Máy đóng sách W20 với những tính năng vượt trội như: tự động cân chỉnh giữa trang giấy khi đục lỗ, tay cầm vồng giúp dễ dàng khi sử dụng, Khay đặt giấy linh họat, …
11.742.000 VND
May dong sach GBC P300
Khổ giấy đóng tối đa: A5 - A4, Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1lần , Số lượng giấy vào gáy tối đa: 500 tờ/1 lần , Phương pháp đục/đóng: điện/cơ , Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đó
13.124.000 VND