Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May dong sach OSC-601
Sử dụng vòng xoắn nhựa (COMB BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 12 tờ 70gsm thành 21 lỗ chữ nhật. Đóng 1 lần 500 tờ
1.945.000 VND
May dong sach OSW-604
Sử dụng vòng xoắn kẽm (WIRE BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 12 tờ 70gsm thành 34 lỗ chữ vuông. Đóng 1 lần 500 tờ
2.843.000 VND
May dong sach C1570M
Máy đóng sách sử dụng vòng xoắn nhựa, Công suất đóng 500 tờ. Tay điều khiển đóng riêng biệt
2.843.000 VND
May dong sach OSC-636
Sử dụng vòng xoắn nhựa  (COMB BINDER).Đục lỗ gáy 1 lần: 17 –20 tờ 70gsm thành 21 lỗ chữ nhật
4.489.000 VND
May dong sach OSW-620
Sử dụng vòng xoắn kẽm (WIRE BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 15 tờ 70gsm thnh 34 lỗ chữ vuông.Đóng 1 lần 500 tờ
5.388.000 VND
May dong sach OSC-617
Vòng xoắn nhựa (COMB BINDER)(Loại công nghiệp siêu bền, sử dụng > 10 năm). Đục lỗ gáy 1 lần: 25 tờ 70gsm thành 21 lỗ chữ nhật
7.481.000 VND
May dong sach OSW-621
Sử dụng vòng xoắn kẽm (WIRE BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 25 tờ 70gsm thành 34 lỗ chữ vuông. Đóng 1 lần 500 tờ
11.373.000 VND
May dong sach OSC-618
Vòng xoắn nhựa (COMB BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 25 tờ 70gsm thành 21 lỗ chữ nhật. Đóng 1 lần 500 tờ. Tay đòn dài.
19.451.000 VND
May dong sach OSW-622
Sử dụng vòng xoắn kẽm (WIRE BINDER). Đục lỗ gáy 1 lần: 25 tờ 70gsm thành 34 lỗ chữ vuông.Đóng 1 lần 500 tờ
26.038.000 VND