GBC

Liên kết website
Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May ep Plastic CLA402
Kích cỡ giấy ép: A4, Độ dày giấy ép: 100/125 mic, Tốc độ ép (mm/ phút): 310, Trọng lượng (Kg): 1.10 Kg , Thời gian khởi động (phút): 5, Kích cỡ (mm): 331 x 103 x 75
1.186.000 VND
May ep Plastic CLA 302
 Kích cỡ giấy ép: A3, Độ dày giấy ép: 100/125 mic, Tốc độ ép (mm/ phút): 260,Trọng lượng (Kg): 1.55 Kg, Thời gian khởi động (phút): 5, Kích cỡ (mm): 431 x 103 x 75
1.445.000 VND
May ep Plastic HEATSEAL H212
Kích cỡ giấy p: A4  ,Độ dy giấy p: 2 x 125 mic (250 Total), Tốc độ p (mm/ pht): 330 , Trọng lượng (Kg): 3.1 , Thời gian khởi động (pht): 5  , Kích cỡ (mm): 400 x 173 x 117
3.612.000 VND
May ep Plastic HEATSEAL H425
 Kích cỡ giấy ép: A3, Độ dày giấy ép: 2 x 250 mic, Tốc độ ép (mm/ phút): 400, Trọng lượng (Kg): 5.5, Thời gian khởi động (phút): 5 , Kích cỡ (mm): 615 x 185 x 240
6.020.000 VND
May ep Plastic HEATSEAL H535
Khổ giấy ép A3, hình, ID Card, chứng chỉ , Dùng nhựa ép 500 micron (2x250 per Side), Tốc độ ép: 330mm/1phút, Thời gian làm nóng: 3- 4 phút, Điều chỉnh nhiệt độ ép, Chống kẹt giấy ép , Đèn báo sẵn sàng ép
14.689.000 VND