Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Máy hủy tài liệu BALION NH

May huy tai lieu BALION NH 8100C
Hủy vụn 08 tờ, hủy thẻ tín dụng, hủy ghim bấm / Thời gian hủy liên tục: 07 phút / Hiển thị LED, chế độ an toàn và bảo vệ quá tải tự động / Kích thước hủy: 3.8 x 50 mm, cửa hủy 230 mm / Dung tích thùng chứa: 21 Lít, có cửa sổ trước thùng / Kích thước: 380x280x450 mm…
2.257.000 VND
May huy tai lieu BALION NH 8320C
Hủy vụn 10 tờ, hủy thẻ tín dụng, hủy ghim bấm / Thời gian hủy liên tục: 15 phút / Hiển thị LED, chế độ an toàn và bảo vệ quá tải tự động / Kích thước hủy: 2 x 10 mm, cửa hủy 230 mm / Dung tích thùng chứa: 34 Lít / Kích thước: 400x310x650 mm…
3.306.000 VND
May huy tai lieu BALION NH 8800C
Hủy vụn 12 tờ, hủy thẻ tín dụng, hủy ghim bấm, ghim cài, có cửa hủy đĩa CD / Thời gian hủy liên tục: 07 phút / Hiển thị LED, có đèn báo đầy thùng, chế độ an toàn và bảo vệ quá tải tự động / Kích thước hủy: 3,8 x 50 mm, cửa hủy 230 mm / Dung tích thùng chứa: 22,5 Lít, có cửa sổ trước thùng / Kích thước: 380x280x500 mm…
3.306.000 VND
May huy tai lieu BALION NH 8400C
Hủy vụn 15 tờ, hủy thẻ tín dụng, ghim bấm, ghim cài, có cửa hủy đĩa CD / Thời gian hủy liên tục: 20 phút / Hiển thị LCD, có đèn báo đầy thùng, chế độ an toàn và bảo vệ quá tải tự động / Kích thước hủy: 3,8 x 40 mm, cửa hủy 230 mm / Dung tích thùng chứa: 26 Lít, có cửa sổ trước thùng / Kích thước: 425x290x695 mm…
4.081.000 VND
May huy tai lieu BALION NH 8600C
Hủy vụn 20 tờ, hủy thẻ tín dụng, hủy ghim bấm, ghim cài, có cửa hủy đĩa CD / Thời gian hủy liên tục: 30 phút / Hiển thị LCD, có đèn báo đầy thùng, chế độ an toàn và bảo vệ quá tải tự động / Kích thước hủy: 3,8 x 40 mm, cửa hủy 230 mm / Dung tích thùng chứa: 34 Lít, có cửa sổ trước thùng / Kích thước: 440x290x720 mm…
5.244.000 VND