Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May huy tai lieu DINO STAR
Kiểu hủy: Sợi. Kích cỡ hủy: 3mm. Công suất hủy: 5 tờ (70g/A4) 
2.718.000 VND
May huy tai lieu Dino Superstar
Loại máy hủy sợi. Số tờ cắt 5 tờ/lần. Máy thiết kế nhỏ,gọn,thời trang

3.778.000 VND
May huy tai lieu DINO C22
Loại máy hủy vụn. Số tờ cắt 6 tờ/lần. Máy thiết kế nhỏ,gọn,thời trang. Máy có thể hủy kim
5.170.000 VND
May huy tai lieu DINO C-DELUXE
Loại máy hủy vụn.Số tờ cắt 7 tờ/lần. Máy thiết kế nhỏ,gọn,thời trang.Máy có thể hủy kim
5.302.000 VND
May huy tai lieu DINO PLUS
Loại máy hủy vụn.Số tờ cắt 15 tờ/lần. Máy thiết kế nhỏ,gọn,thời trang.Máy có thể hủy kim,thể & đĩa CD
7.026.000 VND