Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May huy tai lieu EBA 1120S
Kích thước máy (mm): 345x212x455, Loại cắt: Sơi , Kích cỡ cắt (mm):4, Số tở hủy : 10-12 tờ (A4, định lượng 70g/m2) 
4.094.000 VND
May huy tai lieu EBA 1121S
Kích thước máy (mm): 345x212x455, Loại cắt: Sơi , Kích cỡ cắt (mm): 4, Số tờ cắt/ 1 lần: 10
5.659.000 VND
May huy tai lieu EBA 1123S
Kích thước máy (mm): 345x520x537, Loại cắt: Sơi , Kích cỡ cắt (mm):4, Số tờ cắt/ 1lần: 11
8.308.000 VND
May huy tai lieu EBA 1424S
Kiểu hủy: Hủy sợi .Công suất hủy: 22 tờ (80gsm/A4) .Kích cỡ hủy: 4 (mm) .Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD
16.977.000 VND
May huy tai lieu EBA 2326S
Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 30 tờ (80gsm/A4) .Kích cỡ hủy: 4 (mm). Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD
32.508.000 VND