Tìm nhanh sản phẩm ? 
Sản phẩm Phụ kiện

Nhóm Khác

May huy tai lieu IDEAL 2240
Kiểu cắt: dạng sợi (kích thước 4mm). Số lượng hủy: 10-12 tơ/lần cắt. Tự động cắt & dừng khi hủy xong, chống kẹt giấy
6.085.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 2240 CC
Kiểu cắt: huỷ vụn (kích thước 3 x 25 mm).Tốc độ cắt 0.06 m/giây Tự động cắt & dừng khi hủy xong, chống kẹt giấy
8.019.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 2260
Tự động cắt & dừng khi hủy xong, chống kẹt giấy. Cắt sợ 4mm, Cắt 10-12 tờ/lần
8.386.000 VND
May  huy tai lieu IDEAL 2360
Tự động cắt & dừng khi hủy xong, chống kẹt giấy.Cắt sợ 4mm, Cắt 14-16 tờ/lần
14.471.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 2403
Tự động khởi động và dừng lại khi tài liệu đã hủy xong. Huỷ sợi : 4mm. Huỷ từ 20-22 tờ (định lượng 60gsm)

16.402.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 2360 CC
Tự động cắt & dừng khi hủy xong, chống kẹt giấy. Cắt sợi 2 x 15mm, Cắt 10-12 tờ/lần 
16.847.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 3103
Máy huỷ tài liệu công suất lớn. Hủy sợi 4 mm, 24 - 26 tờ/ lần (A4). Tốc độ hủy: 0,12 m/s 
33.917.000 VND
May huy tai lieu IDEAL 3103CC
Hủy vụn 2x15mm. Công suất 10-12 tờ/lần. Tự động bật tắt, trả giấy ngược, hủy ghim bấm, ghim kẹp 
37.777.000 VND